مهندسی جوشكاری

دوره کارشناسی ارشد جوشکاری مجموعه‏ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه‏های تحقیقاتی است که با هدف تربیت نیروهای متخصص در زمینه اتصالات مواد مختلف شامل فلزات آهنی، غیر آهنی، آلیاژ‏های آنها و غیرفلزات برای صنایع و مراکز تحقیقاتی و آموزشی برنامه‏ ریزی شده است. استراتژی حاکم در این دوره، تربیت نیروی متخصصی است که بتواند با افزایش توانایی‏های دانش فنی، قدرت درک و تجزیه و تحلیل بیشتر بر مبنای اصول مشخص (استانداردهای بین المللی) در جهت انجام هر چه مطلوب‏تر وظایف مشخصه را داشته و همچنین بتواند جوابگوی نیاز مراکز آموزش و صنعت کشور در زمینه جوشکاری و موضوعات جنبی آن باشد.