شناسايي و انتخاب مواد

 

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مجموعه‏ای از دروس نظری، آزمایشگاهی پیشرفته و پروژه‏های تحقیقاتی است که برای طراحی و بهینه‏سازی مواد مهندسی و پژوهش در خواص و ارتباط با روش ساخت آنها برنامه ریزی شده است. هدف از آموزش این مجموعه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز تحقیقاتی، صنعتی و آموزش عالی است.

فارغ التحصیلان این دوره می‏توانند در زمینه‏های تحقیقاتی زیر فعالیت داشته باشند:

          -         طراحی جنس، انتخاب مواد، توسعه و نوآوری مواد

          -         تحقیق در روش‏های ساخت به منظور بهینه‏سازی خواص فیزیکی و مکانیکی

          -         تحلیل تخریب مواد و ارائه روش‏های مناسب برای جلوگیری از آن

          -         انجام فعالیت‏های آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی کشور