پیام رئیس دانشکده

به بزرگترین مرکز آموزشی - پژوهشی مهندسی معدن ومتالورژی کشور خوش آمدید.

دکتر همایون کتیبه