آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمایشگاه متالورژی استخراجی

سرپرست : سيدهادي طبائيان

آزمايشگاه اشعه ايكس

سرپرست : کورش شهريار

آزمايشگاه شكل دادن

سرپرست: مصطفي کتابچي

آزمايشگاه تهويه

سرپرست: کورش شهريار

آزمايشگاه آناليز دستگاهي

سرپرست : امیررضا آزادمهر

آزمايشگاه انجماد فلزات

سرپرست: کامران دهقاني

آزمايشگاه تهيه مقاطع

سرپرست : کورش شهريار

آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد

سرپرست: جمشيد آقازاده

آزمايشگاه سنگ شناسي

سرپرست: تيمور اسلام کيش

آزمايشگاه شيمي تجزيه

سرپرست : امیررضا آزادمهر

آزمايشگاه عمليات حرارتي

سرپرست: فرزاد محبوبي

آزمايشگاه كاني شناسي

سرپرست : کورش شهريار

آزمايشگاه متالورژي پودر

سرپرست: نادر پروين

آزمايشگاه متالوگرافي

سرپرست: سيدمحمد موسوي خوئي

آزمايشگاه مكانيك سنگ

سرپرست: کورش شهريار

آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني

سرپرست : کورش شهريار

آزمايشگاه مينرالوگرافي

سرپرست: مجيد عطايي پور

آزمایشگاه جوشکاری

سرپرست : علی فرزادی

آزمایشگاه کانه آرایی

سرپرست: مهدي ايران نژاد