آزمایشگاه آموزشی-پژوهشی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

آزمایشگاه متالورژی استخراجی

سرپرست : صادق فيروزي

آزمايشگاه اشعه ايكس

سرپرست : علیرضا ابراهیمی

آزمايشگاه شكل دادن

سرپرست: مصطفي کتابچي

آزمايشگاه تهويه

سرپرست : سيد حسن مدني

آزمايشگاه آناليز دستگاهي

سرپرست : امیررضا آزادمهر

آزمايشگاه انجماد فلزات

سرپرست: کامران دهقاني

آزمايشگاه تهيه مقاطع

سرپرست : علیرضا ابراهیمی

آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد

سرپرست : کامران دهقاني

آزمايشگاه سنگ شناسي

سرپرست : اردشير هزارخاني

آزمايشگاه شيمي تجزيه

سرپرست : امیررضا آزادمهر

آزمايشگاه عمليات حرارتي

سرپرست : فرزاد محبوبي

آزمايشگاه كاني شناسي

سرپرست : اردشير هزارخاني

آزمايشگاه متالورژي پودر

سرپرست: نادر پروين

آزمايشگاه متالوگرافي

سرپرست: سيدمحمد موسوي خوئي

آزمايشگاه مكانيك سنگ

سرپرست : علي مرتضوي

آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني

سرپرست : علیرضا ابراهیمی

آزمايشگاه مينرالوگرافي

سرپرست : عباس مقصودی

آزمایشگاه جوشکاری

سرپرست : علی فرزادی

آزمایشگاه کانه آرایی

سرپرست: مهدي ايران نژاد

اخبار