آزمایشگاه­های تحقیقاتی

 
جستجو
نام آزمایشگاه نام استاد
 
 

 

 

اتصالات نوین

سرپرست : سید احسان میرصالحی

آزمايشگاه فلوتاسيون

سرپرست: بهرام رضائي

آزمايشگاه محيط زيست و بازيافت

سرپرست: محمدمهدي سالاري راد

آزمايشگاه ژئوشیمی

سرپرست: اردشير هزارخاني

آزمايشگاه ژئوفيزيك

سرپرست: حميدرضا رمضي

آزمایشگاه ژئوتکنیک

سرپرست: پرويز معارف وند

آزمایشگاه مرکزی فناوری نانو

سرپرست : داود حق شناس

اخبار