آزمایشگاه متالورژی استخراجی

آزمایشگاه متالورژی استخراجی

تکنسین:رضا بهرامی

  • معرفي

متالورژي استخراجي هنر و علم استخراج فلزات از كانه‌ آن‌ها به روش‌هاي شيميايي است. متالورژی استخراجی به سه بخش هيدرومتالورژي، الكترومتالورژي و پيرومتالورژي تقسيم مي‌شود كه هر سه اين فرآيندها در اين آزمايشگاه قابل انجام است.

آزمايشگاه اصول استخراج فلزات برای دانشجويان دوره کارشناسی متالورژی استخراجی در اين آزمايشگاه صورت مي‌گيرد. همچنين پروژه‌های تحقيقاتی متعددی در زمينه‌های استخراج فلزات بروش های کلاسيک پيرومتالورژی، سنتز حرارتی مواد نو و نانومواد، ليچينگ، استخراج حلالی و ديگر فرايندهای هيدرومتالورژی، و در نهايت عمليات الکترومتالورژی در اين آزمايشگاه صورت مي‌گيرد.