آزمایشگاه روشهای عددی و مرکز محاسبات نرم افزاری

آزمایشگاه روشهای عددی و مرکز محاسبات نرم افزاری

تکنسین:محمد عبادی

  • معرفي

این آزمایشگاه در سال 1389 تاسیس شد. اهداف اصلی آزمایشگاه این آزمایشگاه مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی و تحصیلات تکمیلی دانشکده است. آزمایشگاه روشهای عددی مجهز به 5 کامپیوتر سریع و پرقدرت بوده و مجهز به بسیاری از نرم افزارهای مهندسی مرتبط با رشته‌های مهندسی معدن و متالورژی است.اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی قادر به استفاده از این نرم افزارها در رابطه با پروژه‌های تحقیقاتی خود هستند.