آزمايشگاه فلوتاسيون

آزمايشگاه فلوتاسيون

بهرام رضائي

تکنسین:محمد رضا اصلاني

  • معرفي

 

 در اين آزمايشگاه آزمايشات فلوتاسيون، ليچينگ و هيدرومتالورژي انجام مي‌شود :فلوتاسيون بوسيله کف يا حباب يا فلوتاسيون حبابي، نوعي فرآيند تفکيک و جداسازي جامدات ريزدانه از هم، بر مبناي علم شيمي سطح و خواص شيمي فيزيكي سطوح جامدات است که از تفاوت در قابليت ترشوندگي سطوح ذرات بهره مي‌‌گيرد. هيدرومتالورژي به عنوان يك شاخة تخصصي از علم متالورژي استخراجي مطرح است كه شامل دو مرحلة‌ مجزا بوده و اين دو مرحله عموماً در اين آزمايشگاه قابل انجام است:

 1. انحلال انتخابي فلز از كانه يا فرآيند ليچينگ  2. بازيابي انتخابي فلز از محلول، فرآيندي كه شامل روش ترسيب است. كلية مراحل استخراج فلزات و يا عناصر از كانه‏هاي آن‌ها، كانسنگ، كنسانتره، باطله و ديگر محصولات مياني متالورژي با استفاده از محيط‏ها و محول‏هاي آبي در اين آزمايشگاه قابل انجام است. آزمایش های قابل انجام در این آزمایشگاه عبارتند از:

 

آزمايشات فلوتاسيون

 

آزمايشات ليچينگ و بيوليچينگ

 

آزمايشات هيدرومتالورژي و بيوهيدرومتالورژي  

 

 

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه

 

  • محيط زيست در فرآوري مواد معدني
  • بازيافت در صنايع مختلف
  • فرآوري مواد معدني به روش‌هاي فلوتاسيون، ليچينگ و بيوليچينگ، و هيدرومتالورژي و بيوهيدرومتالورژي
  • فناوري جدايش در مهندسي شيمي و فرآوري
  • روش‌هاي نوين فرآوري مواد معدني
  • نانوفناوري