آزمايشگاه محيط زيست و بازيافت

آزمايشگاه محيط زيست و بازيافت

محمدمهدي سالاري راد

  • معرفي

 

با گسترش فعاليت صنعتي خصوصاً در زمينه‏هاي معدني و متالورژيكي و اثرات ناشي از معدن‌كاري، فرآوري، استحصال و عمليات متالورژيكي بر محيط زيست و حجم عظيم پس‌ماندها و آلودگي‏هاي ناشي از اين صنايع، آزمايشگاه محيط زيست و بازيافت با هدف گسترش فعاليت علمي و پژوهشي در زمينه‏هاي زيست محيطي و بازيافت و ارائه خدمات آزمايشگاهي تأسيس شده است.

از سوي ديگر پس‌ماندهاي ساير صنايع و مواد و محصولات فرسوده به عنوان منابع ثانويه Secondary Resourcesمنابع مهمي جهت استحصال و برگشت به چرخة مصرف محسوب مي‏گردند. از آن جمله هم اكنون بازيافت ASR از خودروهاي فرسوده، جداسازي پلاستيك‏ها، فلزات و غيره در اين آزمايشگاه در حال انجام است.

 

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه

 

  • خواص سنجي (Characterization) پس‌ماندها
  • جداسازي و بازيافت مواد از پس‌ماندهاي صنعتي و مواد فرسوده (End of Life Materials)
  • بهسازي شيميايي و ميكروبي پس‌ماندها و پساب‌ها (Chemical Bioremediation)
  • ارزيابي قابليت توليد و خنثي سازي زهاب‌هاي اسيدي (Acid Mine Drainage)
  • بازفرآوري پس‌ماندهاي معدني (Reprocessing of Mining Wastes)
  • طراحي فرآيندهاي بهسازي و بازيافت

 

.