آزمايشگاه متالوگرافي

آزمايشگاه متالوگرافي

سيدمحمد موسوي خوئي

تکنسین:داوود مولايي

  • معرفي

 

 فعاليت‌هاي آموزشي به هر گروه آموزشي شامل 8 نفر دانشجو بوده كه مراحل كامل متالوگرافي را از ابتداي نمونه برداري تا عكاسي و بررسي ساختار بر روي نمونه‌هاي فولادي و چدني و غير آهني فراگرفته و با مراحل كار ماكروگرافي و نيز الكتروپوليش و همچنين متالوگرافي آماري در اين آزمايشگاه تدريس مي‌شوند.

فعاليت‌هاي پژوهشي آزمايشگاه شامل متالوگرافي كامل نمونه‌هاي مورد پژوهش در پروژه‌هاي دانشجويي (كارشناسي و كارشناسي ارشد) و نيز سختي سنجي ميكرو و عكاسي و فيلمبرداري در صورت نياز، اندازه‌گيري ضخامت پوشش هاي فلزات، عمق نفوذها، تعيين اندازة دانه‌ها، عمق ترك هاي سطحي و تعيين نوع ساختار است.