آزمایشگاه کانه آرایی

آزمایشگاه کانه آرایی

مهدي ايران نژاد

تکنسین:مصطفی چگینی

 • معرفي

فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي آزمايشگاه

انجام مطالعات فني و اقتصادي در مرحلة مطالعات اكتشافي (به منظور بررسي قابليت بهره برداري از كانسار و تبديل آن به يك معدن) بعد از انجام مطالعات سيستماتيك فرآوري مشخص مي شود. همچنين اين مطالعات در بهينه سازي، بهره برداري و بررسي عملكرد بخش هاي مختلف كارخانه هاي فرآوري مواد معدني در حال كار نيز انجام مي شود . آزمايشگاه فرآوري مواد معدني دانشكدة مهندسي معدن و متالورژي دانشگاه صنعتي اميركبير با زيربنايي در حدود 370 متر مربع ضمن اينكه بزرگترين آزمايشگاه دانشكده محسوب مي شود در عين حال با مجهز بودن به اكثر تجهيزات و دستگاه هاي مورد نياز جهت مطالعات سيستماتيك شامل تجهيزات آماده سازي نمونه، خردايش، طبقه بندي و جدايش جزء پيشرفته ترين آزمايشگاه هاي فرآوري در كشور نيز محسوب مي شود.

فعاليت هاي اين آزمايشگاه شامل: 1. آموزش گروه هاي مختلف دانشجويي (اكتشاف، استخراج، فرآوري و متالورژي)؛ 2. پاسخگويي به نيازهاي تحقيقاتي دانشجويان با انجام پروژه هاي دانشجويي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا؛ 3. انجام پروژه هاي تحقيقاتي اساتيد؛ 4. انجام پروژه هاي تحقيقاتي ارجاع شده از صنعت كشور  مي باشد.

واحدهاي عملياتي آزمايشگاه شامل موارد زير است:

 1. سنگ شكني: فكي (مرحلة اول)، مخروطي (مرحلة‌ اول و دوم)، چكشي (مرحلة اول و دوم) و استوانه اي (مرحلة دوم و سوم)
 2. آسيا: ميله اي، گلوله اي، استاندارد باند، پين ميل، سراميكي و پودر كن
 3. دانه بندي: سرند ژيراتوري، سري سرند ارتعاشي و سرند دو طبقه
 4. طبقه بندي: كلاسيفاير مارپيچي، هيدروسيكلون، سيكلون هوايي و سانتريفوژ
 5. روش هاي جداسازي ثقلي: جيگ، ميز لرزان، مارپيچ همفري، مايع سنگين و واسطه سنگين
 6. جدايش الكترواستاتيكي: جدا كنندة الكتريكي فشار بالا
 7. جدايش مغناطيسي: جدا كننده هاي مغناطيسي خشك و تر و لولة ديويس
 8. جدايش فلوتاسيون: لولة هاليموند، سلول هاي مختلف دِنور و سلول فلوتاسيون ستوني
 9. جدايش جامد- مايع: تيكنر، فيلتر فشاري، فيلتر استوانه اي، فيلتر خلأ و خشك كن
 10. روش هاي شيميايي: هيدرومتالورژي، پيرومتالورژي و الكترومتالورژي
 11. ساير تجهيزات عمليات جانبي
 12. مطالعات توسعة فلوشيت و طراحي فرآيند
 13. مطالعات فني- اقتصادي مسيرهاي فرآوري مواد معدني

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه

دامنة فعاليت هاي آزمايشگاه، تمامي زمينه هاي فرآوري مواد معدني شامل كاني هاي فلزي، كاني هاي صنعتي، زغالسنگ، فعاليت هاي زيست محيطي و نيز بازيابي باطله ها را شامل مي شود..