آزمایشگاه مرکزی فناوری نانو

آزمایشگاه مرکزی فناوری نانو

تکنسین:رضا بهرامی

  • معرفي

اهداف کاری این آزمایشگاه، فراهم كردن امكانات لازم جهت تحقيقات فناوري نانو براي كلية همكاران علاقه‌مند در دانشكده با جذب كمك‌ها و حمايت‌هاي مراكز و مراجع بيروني، گسترش فناوري نانو در علوم مهندسي معدن و متالورژي، بسترسازي جهت امكان پذيرش دانشجو در رشتة فناوري نانو در مقطع تحصيلات تكميلي، برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي، سمينارها، همايش‌ها و كنفرانس‌هاي فناوري نانو است.

 

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه مركزي فناوري نانو  • مطالعه و تحقيق پيرامون نانو وايرهاي فلزي، پليمري و اكسيد فلزي (سراميكي)
  • مطالعه و تحقيق پيرامون نانو سنسورهاي فلزي، پليمري و اكسيد فلزي
  • مطالعه و تحقيق پيرامون نانو غشاهاي سراميكي بر پاية آلومينا
  • مطالعه و تحقيق پيرامون نانو غشاهاي كامپوزيتي هدايت كنندة پروتون در پيل سوختي
  • انجام فرآيندهاي آماده‌سازي به روش الكتروپوليش