آزمایشگاه جوشکاری

آزمایشگاه جوشکاری

تکنسین:رضا بهرامی

  • معرفي

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه جوش

 

  • جوش‌كاري به روش استفاده از گاز خنثي با الكترود مصرف نشدني
  • جوش‌كاري زير پودري
  • جوش‌كاري پالسي با الكترود دستي
  • جوش‌كاري به روش استفاده از گاز خنثي با الكترود مصرف شدني