دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
مسئولین دانشکده
دکتر مجید عطائی پور ۶۴۵۴۲۹۵۲-۶۴۵۴۲۹۰۰ ریاست دانشکده
دكتر صادق فیروزی ۶۴۵۴۲۹۶۱
دكتر اردشیر هزارخانی ۶۴۵۴۲۹۶۸
دكتر حامد ملاداودی ۶۴۵۴۲۹۰۸
دكتر نادر پروين ۶۴۵۴۲۹۱۱
دكتر سید پیروز هویدا مرعشی ۶۴۵۴۲۹۱۰
دكتر علی مرتضوی ۶۴۵۴۲۹۶۹
دكتر امیررضا آزادمهر ۶۴۵۴۲۹۱۵
دكتر سيد احسان ميرصالحي ۶۴۵۴۲۹۷۸
دكتر عباس مقصودي ۶۴۵۴۲۹۵۴
دكتر عليرضا ابراهيمي ۶۴۵۴۲۹۷۹
دكتر علي‌اكبر عبداله‌زاده ۶۴۵۴۲۹۴۱
اعضای هیئت علمی
دكتر جمشيد آقازاده ۶۴۵۴۲۹۶۳
دكتر تيمور اسلام‌كيش ۶۴۵۴۲۹۳۵
دكتر مرتضي قلي اصانلو ۶۴۵۴۲۹۲۹ هیئت علمی
دكتر مهدي ايران نژاد ۶۴۵۴۲۹۳۷ هیئت علمی
دكتر حميد اميدوار ۶۴۵۴۲۹۷۷ هیئت علمی
دکتر امیررضا آزادمهر ۶۴۵۴۲۹۱۵ هیئت علمی
دکتر نادر پروین ۶۴۵۴۲۹۱۱ هیئت علمی
دكتر حسين حسني ۶۴۵۴۲۹۴۵ هیئت علمی- سرپرست آز برداشت و كارتوگرافي
دکتر سید حسن خوشرو ۶۴۵۴۲۹۳۸ هیئت علمی
دكتر كامران دهقاني ۶۴۵۴۲۹۷۳ هیئت علمی- سرپرست آز انجماد فلزات
دكتر بهرام رضائي ۶۴۵۴۲۹۵۳ هیئت علمی- سرپرست آز فلوتاسيون
دکتر حميد رضا رمضي ۶۴۵۴۲۹۲۶ هیئت علمی- سرپرست آز ژئوفيزيک
دكتر محمد مهدي سالاري راد ۶۴۵۴۲۹۷۴ هیئت علمی- سرپرست آز محيط زيست و بازيافت
دکتر حسین سالاری راد ۶۴۵۴۹۵۰ هیئت علمی
دکتر مصطفی شریف زاده ۶۴۵۴۲۹۵۲ هیئت علمی
دکتر كوروش شهريار ۶۴۵۴۲۹۷۲ هیئت علمی- سرپرست آز مکانيک سنگ
دكتر سيد هادي طبائيان ۶۴۵۴۲۹۳۳ هیئت علمی- سرپرست آز متالورژي استخراجي
دكتر فيروز علي نيا ۶۴۵۴۲۹۷۰ هیئت علمی
دکتر صادق فیروزی ۶۴۵۴۲۹۶۱ هیئت علمی
دكتر مصطفي كتابچي ۶۴۵۴۲۹۵۵ هیئت علمی- سرپرست آز شكل دادن فلزات
دکتر همایون کتیبه ۶۴۵۴۲۹۲۶ هیئت علمی
دكتر فرزاد محبوبي ۶۴۵۴۲۹۶۷ هیئت علمی- سرپرست آز عمليات حرارتي
مهندس سيد حسن مدني ۶۴۵۴۲۹۶۵ هیئت علمی- سرپرست آز تهويه
دکتر علی مرتضوی ۶۴۵۴۲۹۶۹ هیئت علمی - سرپرست آز روشهای عددی و مرکز محاسبات نرم افزاری - مدیر گروه مکانیک سنگ
دکتر سید پیروز هویدا مرعشی ۶۴۵۴۲۹۱۰ هیئت علمی
دكتر سيد محمد موسوي خويي ۶۴۵۴۲۹۵۹ هیئت علمی- سرپرست آز متالوگرافي
دكتر سيد محمد حسين ميرباقري ۶۴۵۴۲۹۶۱ هیئت علمی- سرپرست آز ريخته گري فلزات و قالب گیری با ماسه و آز پروژه
دكتر پرويز معارف وند ۶۴۵۴۲۹۴۰ هیئت علمی- سرپرست آز ژئوتكنيك
مهندس مرتضی نادرپور ۶۴۵۴۲۹۳۱ هیئت علمی
دکتر مالک نادری ۶۴۵۴۲۹۷۷ هیئت علمی
دكتر اردشير هزارخاني ۶۴۵۴۲۹۶۸ هیئت علمی- سرپرست آز ژئوشيمي
دكتر عليرضا ابراهيمي ۶۴۵۴۲۹۷۹ هيئت علمي - مدیر گروه متالورژی
دكتر داوود حق شناس ۶۴۵۴۲۹۰۹ هيئت علمي
دكتر اسلام رنجبر ۶۴۵۴۲۹۳۹ هيئت علمي
دكتر علي شمسي‌پور ۶۴۵۴۲۹۵۸ هيئت علمي
دكتر علي‌اكبر عبداله‌زاده ۶۴۵۴۲۹۴۱ هيئت علمي
دكتر علي فرزادي ۶۴۵۴۲۹۲۸ هيئت علمي - سرپرست آز جوش
دكتر سيد احسان ميرصالحي ۶۴۵۴۲۹۷۸ هيئت علمي
دكتر عباس مقصودي ۶۴۵۴۲۹۵۴ هيئت علمي- مدیر گروه اکتشاف
دكتر حامد ملاداوودي ۶۴۵۴۲۹۰۸ هيئت علمي
دكتر اسكندر كشاورز علمداری ۶۴۵۴۲۹۷۱ هيئت علمي
کارشناسان و کارکنان دانشکده
خانم منور شهروي ۶۴۵۴۲۹۰۰ متصدی امور دفتری
مهندس زاون وارطان ۶۴۵۴۲۹۱۸ مسئول آز اشعه X
آقاي داود مرادي سرشت ۶۴۵۴۲۹۴۶ انبار دار -مسئول ساختمان
آقاي داود مولايي ۶۴۵۴۲۹۵۱ مسئول آز متالوگرافي – آزمسئول امور فني و تاسيسات
آقاي دکتر اکبر مهديلو ۶۴۵۴۲۹۱۷ مسئول آز میکروسکوپ الکترونی (SEM)
آقاي عباس گودرزي ۶۴۵۴۲۹۲۲ كتابدار و مسئول کتابخانه
آقاي غلامحسين عليزاده ۶۴۵۴۲۹۳۴ مسئول وسايل كمك آموزشي - کارمند آموزش و انتشارات
آقاي غلامرضا جمعي ۶۴۵۴۲۹۳۰ کارشناس خدمات آموزشی - تحصيلات تكميلي
آقاي غلامعباس كريمي زاده ۶۴۵۴۲۹۴۴ مسئول انتشارات
آقاي مجتبي محب حوري ۶۴۵۴۲۹۷۵ تكنسين آز ژئوتكنيك
آقاي مهندس اكبر مهديلو ۶۴۵۴۲۹۱۷ مسئول آز ميكروسكوپ الكترونيSEM
آقاي مهندس حسن صبوري ۶۴۵۴۲۹۳۴ مسئول آموزش مجازي-مسئول آز عمليات حرارتي
آقاي مهندس حميد زهره وند ۶۴۵۴۲۹۵۷-۶۴۵۴۲۹۴۶ مسئول آز خواص مكانيكي – آز ريخته گري- مسئول كارگاه پروژه – آز انجماد فلزات - عامل مالی
آقاي مهندس رضا بهرامي ۶۴۵۴۲۹۲۳ مسئول آزشکل دادن فلزات - متالورژي پودر- مسئول آز جوش – آز متالورژي استخراجي
آقاي مهندس فرزاد مسرور ۶۴۵۴۲۹۴۸ مدير مالي و اداري- مسئول آز مكانيك سنگ
آقاي مهندس محمد رضا اصلاني ۶۴۵۴۲۹۶۶ كارشناس پژوهشي و مسئول آز فلوتاسيون -و آز محيط زيست و بازيافت
آقاي مهندس محمد عبادي ۶۴۵۴۲۹۶۴ کارشناس آموزشی - مسئول مرکز کامپیوتر - مسئول آزمایشگاه روشهای عددی و مرکز محاسبات عددی
آقاي مهندس محمد مسيبي ۶۴۵۴۲۹۱۶ مسئول آز كارتوگرافي وبرداشت – آز كاني شناسي- مسئول آز تهيه مقاطع – سنگ شناسي- مينرالوگرافي - آز تهویه و امین اموال
آقاي مهندس مصطفي چگيني ۶۴۵۴۲۹۴۳ مسئول آز كانه آرايي و مايعات سنگين
خانم خديجه حق شنو ۶۴۵۴۲۹۶۰ کارشناس خدمات آموزشی - تحصيلات تكميلي
خانم فاطمه شيرجعفري ۶۴۵۴۲۹۰۰ مسئول دفتر دانشكده
خانم مهندس زهره توكلي ۶۴۵۴۲۹۶۴ كارشناس مسئول مركز کامپيوتر
خانم مهندس شهره مريم فارسي ۶۴۵۴۲۹۳۶-۶۴۵۴۲۹۶۰ كارشناس خدمات آموزشی - تحصيلات تكميلي
خانم مهندس ليلا پيك رايگان ۶۴۵۴۲۹۱۲ مسئول آز شيمي تجزيه
خانم مهندس مريم فقيهي - خانم زهره آقابراري ۶۴۵۴۲۹۲۴ کارشناسان خدمات آموزشی