پیام رئیس دانشکده

به بزرکترین مرکز آموزشی - پژوهشی مهندسی معدن ومتالورژی کشور خوش آمدید.

دکتر همایون کتیبه