نام : زهره توکلی

مسئولیت:مسئول مرکز کامپیوتر

شماره تلفن:64542964

نام : محمد عبادی

مسئولیت:کارشناس ارشد آموزشی - مسئول مرکز کامپیوتر - مسئول آزمایشگاه روشهای عددی و مرکز محاسبات نرم افزاری

شماره تلفن:64542964

نام : معصومه فلاحی

مسئولیت:کارشناس آموزشی - مسئول آزمایشگاه های ژئوشمی - آنالیز دستگاهی

شماره تلفن:64542919

نام : زهره آقابراری

مسئولیت:مدیر امورآموزشی

شماره تلفن:64542924

نام : محمد رضا اصلاني

مسئولیت:کارشناس ارشد آموزشی - مسئول آزمایشگاه فلوتاسیون، محیط زیست و بازیافت - مدیر پژوهشی

شماره تلفن:64542966

نام : رضا بهرامی

مسئولیت:کارشناس ارشد آموزشی - مسئول آزمایشگاه های: شکل دادن فلزات - متالورژی پودر - جوشکاری و اصول استخراج فلزات-آزمایشگاه مرکزی فناوری نانو و کارشناس کارآموزی دانشجویان متالورژی

شماره تلفن:64542923-64542976

نام : خدیجه حق شنو

مسئولیت:مسئول امور خدمات آموزشی- تحصیلات تکمیلی مقطع ارشد

شماره تلفن:64542960

نام : حمید زهره وند

مسئولیت:کارشناس ارشد آموزشی - مسئول آزمایشگاه های: خواص مکانیکی، ریخته گری - انجماد و کارگاه پروژه- ذیحساب مالی و عامل مالی دانشکده

شماره تلفن:64542957

نام : منور شهروي

مسئولیت: متصدی امور دفتری

شماره تلفن:64542900

نام : فاطمه شیرجعفری

مسئولیت:مسئول دفتر دانشکده

شماره تلفن:64542900

نام : غلامحسين عليزاده

مسئولیت:کارمند آموزش و انتشارات

شماره تلفن:64542924 - 64542944

نام : شهره مريم فارسي

مسئولیت: کارشناس خدمات آموزشی - تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری

شماره تلفن:64542960

نام : مریم فقیهی

مسئولیت:کارشناس آموزشی - مقطع کارشناسی

شماره تلفن:64542924

نام : مجتبي محب حوري

مسئولیت:کارشناس آموزشی - مسئول آزمایشگاه ژئوتکنیک و مکانیک سنگ

شماره تلفن:64542975

نام : داود مرادی سرشت

مسئولیت:مسئول انبار و ساختمان دانشکده و نیروهای خدماتی

شماره تلفن:64542946

نام : محمد مسیبی

مسئولیت:کارشناس آموزشی، مسئول آزمایشگاه های: تهیه مقاطع، کارتوگرافی و مینرالوگرافی، ژئوفیزیک، سنگ شناسی، تهویه، کانی شناسی توصیفی

شماره تلفن:64542916

نام : اکبر مهدیلو

مسئولیت:کارشناس آموزشی، مسئول آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

شماره تلفن:64542917

نام : داوود مولايي

مسئولیت:مسئول آزمايشكاه متالوگرافي

شماره تلفن:64542951

نام : زاوان وارطان

مسئولیت:کارشناس ارشد آموزشی - سرپرست آزمایشگاه اشعه ایکس

شماره تلفن:64542918

نام : لیلا پیک رایگان

مسئولیت:کارشناس آز شیمی تجزیه، مسئول آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و نانو تکنولوژی

شماره تلفن:64542919