اطلاعات کلی

مركز كامپيوتر اصلي دانشكده معدن و متالورژي متشكل از دو بخش كارشناسي وكارشناسي ارشد در طبقه سوم دانشكده واقع گرديده و دو مركز نيز در طبقه همكف و هشتم برای استفاده دانشجويان دكترا در نظر گرفته شده است.

 

 

امکانات

سرورهاي دانشكده :

مركز كامپيوتر مجهز به يك سرور اصلیHP  مدلIntel Xeon 3.60 GH ، يك سرور پشتیبانی، وب سرور و سرور چاپ است.

تجهيزات شبكه :

ارتباط مركز كامپيوتر دانشكده با مركز انفورماتيك دانشگاه و در نهايت با اينترنت، با استفاده از يك  router  نرم افزاري و از طريق فيبر نوري، وارتباط شبكه داخلي دانشكده از طريق كابلهاي CAT5 و با استفاده از بيش از 10 سوئيچ و 24 پورت در طبقات مختلف ساختمان دانشكده، برقرار است.


.{#myemotions_dlg.cool}

 

كامپيوترهاي سايت :

سايت كارشناسي با 32 كامپيوتر وسايت كارشناسي ارشد با 22كامپيوتر در اختيار دانشجويان قرار دارد، كه سعي شده آخرين نسخه بيش از  35 نرم افزار تخصصي گرايشهاي مختلف دانشكده به اضافه يك سري نرم افزارهاي عمومي روي آنها نصب شوددو سايت ويژه دانشجويان دكترا نيز با حدود 15 كامپيوتر و سه دستگاه چاپگر ليزري در طبقات همكف و هشتم واقع شده است.

همه كامپيوترهاي مركز تحت يك  domain هستند و دانشجويان هر يك با نام كاربري خود مي توانند از امكانات استفاده نمايند. به هر كاربر فضاي اختصاصي برای ذخيره فايلها تخصيص داده شده كه فقط خود او به آن دسترسي دارد. كاربران با خريد كارت اعتباري ميتوانند اعتبارخود را شارژ نموده، و به تعداد صفحات مورد نظر پرينت بگيرند. اسكن و رايت سی دی و دی وی دی و پرينت رنگي نيز از ديگر امكاناتاين مركز است. بيش از 150 نرم افزارهاي گوناگون و مورد نياز دانشجويان اعم از نرم افزارهاي عمومي و تخصصي برای كپي روي سرور دانشکده موجود است. در مجموع كامپيوترهاي اساتيد و دفاتر اداري، به بیش از  160 كامپيوتر تحت شبكه داخلي مديريت مي گردد.