اخبار

کسب رتبه در مجله‌ي بين المللي REM

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

تبریک انتخاب آقای مهندس سید سعید قنادپور به عنوان دانشجوی نمونه کشوری سال ۹۴

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت