جستجو
از
تا
 

 

 

دعوت به مصاحبه از متقاضیان دکتری سال ۹۶ که در روزهای تعیین شده قبلی قادر به حضور نبوده اند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

زمان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۳۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

احراز رتبه‌ي اول و كسب جايزه ويژه توسط انجمن علمي دانشجويان مهندسي معدن دانشكده از انجمن SME

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

کسب رتبه در مجله‌ي بين المللي REM

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

تبریک انتخاب آقای مهندس سید سعید قنادپور به عنوان دانشجوی نمونه کشوری سال ۹۴

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۶  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت