جستجو
از
تا
 

 

 

معرفي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

نکوداشت استاد برجسته مهندسی معدن ایران، مهندس سید حسن مدنی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

دعوت به مصاحبه از متقاضیان دکتری سال ۹۶ که در روزهای تعیین شده قبلی قادر به حضور نبوده اند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

زمان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۳۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

احراز رتبه‌ي اول و كسب جايزه ويژه توسط انجمن علمي دانشجويان مهندسي معدن دانشكده از انجمن SME

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت