جستجو
از
تا
 

 

 

آزمون مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش عملی استفاده از کلید فولاد در دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

کتاب Sustainable Open Pit Mine Design تالیف آقایان دکتر مرتضی اصانلو و دکتر مهدی رحمانپور منتشر شد.

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

معرفي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

نکوداشت استاد برجسته مهندسی معدن ایران، مهندس سید حسن مدنی

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت