جستجو
از
تا
 

 

 

راهنماي آموزشي دوره های كارشناسي ارشد مهندسی مواد و متالورژی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

تبادل دانشجو بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی خاورمیانه ترکیه

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

آزمون مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش عملی استفاده از کلید فولاد در دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

کتاب Sustainable Open Pit Mine Design تالیف آقایان دکتر مرتضی اصانلو و دکتر مهدی رحمانپور منتشر شد.

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت