جستجو
از
تا
 

 

 

دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی معدن بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مونتان اتریش و فرایبرگ آلمان

تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

راهنماي آموزشي دوره های كارشناسي ارشد مهندسی مواد و متالورژی

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

تبادل دانشجو بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی خاورمیانه ترکیه

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

آزمون مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۷

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش عملی استفاده از کلید فولاد در دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت