احراز رتبه‌ي اول و كسب جايزه ويژه توسط انجمن علمي دانشجويان مهندسي معدن دانشكده از انجمن SME

انجمن علمي دانشجويان مهندسي معدن دانشكده‌ي معدن و متالورژي دانشگاه صنعتي اميركبير، در بين انجمن‌هاي علمي دانشجويي بيش از 100 كشور دنيا، موفق به احراز رتبه‌ي اول و كسب جايزه ويژه از انجمن بين‌المللي مهندسي معدن، متالورژي و اكتشاف (SME) گرديد. انجمن SME كه در دانشگاه كلرادوي آمريكا مستقر است از بيش از 100 كشور دنيا عضو داشته و 15000 دانشجوي رشته‌هاي معدن و متالورژي سراسر دنيا عضو آن هستند. اين انجمن با هدف گرد هم‌آوري دانشجويان رشته‌هاي گفته شده در طول مدت تحصيل از كشورهاي مختلف دنيا و گسترش و تعميق درك دانشجويان از رشته‌ي خود و هم افزايي تخصصي آنها شكل گرفته است. شاخه‌هاي دانشجويي در كشورهاي مختلف (از جمله انجمن علمي مهندسي معدن دانشكده معدن و متالورژي دانشگاه صنعتي اميركبير) به عنوان پل‌هاي ارتباطي بين SME و دانشجويان عمل مي‌نمايد.

SME  جايزه‌هاي متعددي براي ايجاد رقابت بين دانشجويان در نظر گرفته است كه يكي از اين رقابتها، چالش عضو گيري مي‌باشد. اين چالش به صورت فصلي صورت مي‌پذيرد. در چالش پاييزي اخير اين انجمن، 1 ژولاي 2016 تا 1 اكتبر 2016، شاخه‌ي دانشجويي دانشكده‌ي مهندسي معدن و متالورژي، با هدايت جناب آقاي دكتر مرتضي اصانلو، رتبه‌ي اول را در رقابت بين 60 شاخه‌ي دانشجويي SME احراز نمود.

در رقابت گفته شده، شاخه‌هاي دانشجويي دانشكده‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس عالي معتبر مهندسي معدن زير نيز حضور داشته‌اند:

-   مدرسه‌ي عالي معدن كلرادو (UCA)

-   دانشگاه ميشيگان

-   انستيتوي معدن و تكنولوژي نيومكزيكو

-   دانشگاه پنسيلوانيا

-   مدرسه‌ي عالي معدن و تكنولوژي داكوتاي جنوبي

-   دانشگاه آريزونا

-   دانشگاه ميسوري

-   دانشگاه نوادا

-   دانشگاه بريتيش كلمبيا

-   دانشگاه نيو ساوت ولز

-   دانشگاه كونيز

ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت| | تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸