زمان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۳۹۶

دانشجویان متقاضی پذیرش دوره دکتری سال 1396 که مجاز شناخته شده اند برای مصاحبه به شرح زیر دعوت می گردند .

نام رشته – گرایش

روز مصاحبه

ساعت

مکان

مهندسی مواد و متالورژی

سه شنبه96/3/23

15-8:30

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن و متالورژی واقع در طبقه هفتم

مهندسی معدن – اکتشاف معدن

دوشنبه96/3/22

15-8:30

مهندسی معدن – استخراج معدن

دوشنبه96/3/22

15-8:30

مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دوشنبه96/3/22

15-8:30

 

داوطلبان باید مدارک زیر راحداکثرتاتاریخ 96/3/20 ارسال نمایند.

1-     تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

2-     تصویر مستندات دستاوردهای پژوهشی (مقاله ، ثبت اختراع، کتاب و ....)

3-     تصویرمدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد

4-     تصویرریزنمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد

5-     تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری 96

 ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷