دعوت به مصاحبه از متقاضیان دکتری سال ۹۶ که در روزهای تعیین شده قبلی قادر به حضور نبوده اند

بدینوسیله به اطلاع می رساند که آن دسته از متقاضیان دکتری سال 96 که در روزهای تعیین شده قبلی قادر به حضور نبوده اند، می توانند در زمان تعیین شده در زیر به منظور مصاحبه مراجعه نمایند:

- مهندسی مواد و متالورژی: ساعت 9 صبح روز 96/3/31 (اتاق شورای دانشکده مهندسی معدن و متالورژی)

- مهندسی معدن (استخراج معدن و فرآوری): ساعت 14 روز 96/3/31 (اتاق شورای دانشکده مهندسی معدن و متالورژی)ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰