برگزاری دوره های کوتاه مدت طراحی اتصالات جوشکاری و مبانی سیستم کنترل کیفیت جوشکاری در دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

نام دوره: طراحی اتصالات جوشکاری

تخفیف برای دانشجویان امیرکبیر: 30%

زمان برگزاری: بهمن 1396

تلفن تماس: 64542920

آدرس: تهران-خیابان حافظ -روبروی خیابان سمیه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده معدن و متالورژی- طبقه اول-جنب آزمایشگاه اشعه X(ایکس)- اتاق شماره 104

طول مدت دوره: 16 ساعت

 

نام دوره: مبانی سیستم کنترل کیفیت جوشکاری مطابق با استاندارد  3834 ISO

تخفیف برای دانشجویان امیرکبیر: 30%

زمان برگزاری: بهمن 1396

تلفن تماس: 64542920

آدرس: تهران-خیابان حافظ -روبروی خیابان سمیه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده معدن و متالورژی- طبقه اول-جنب آزمایشگاه اشعه X(ایکس)- اتاق شماره 104

طول مدت دوره: 12 ساعتارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵