آزمون مصاحبه دکتری سال ۱۳۹۷

دانشجویان متقاضی پذیرش دوره دکتری سال 1397 که مجاز شناخته شده اند برای مصاحبه به شرح زیر دعوت می گردند .

نام رشته – گرایش

روز مصاحبه

ساعت

مکان

مهندسی معدن –  اکتشاف معدن

دوشنبه 97/3/28

15-8:30

آمفی تئاتر دانشکده مهندسی معدن و متالورژی واقع در طبقه هفتم

مهندسی معدن –  مکانیک سنگ

سه‌شنبه 97/3/29

15-8:30

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی سطح و خوردگی

سه‌شنبه 97/3/29

15-8:30

متالورژی شیمیایی و سنتز

مهندسی مواد و متالورژی

متالورژی فیزیکی

چهارشنبه 97/3/30

15-8:30

متالورژی مکانیکی و جوش

 

داوطلبان باید مدارک خود را به همراه توصیه نامه استاد راهنمای مقطع کارشناسی ارشد، حداکثرتاتاریخ 20/3/97 ارسال نمایند.

 

مصاحبه داوطلبان ورود به دوره دکتری مواد و متالورژی در چهار مجموعه بر اساس زمینه های تخصصی اساتید  برگزار می شود. اطلاعات مربوطه در جداول زیر آمده است.

 

« زمینه های تخصصی اساتید گروه مهندسی مواد و متالورژی جهت پذيرش دانشجوی دکتری در سال 97 »

رديف

نام استاد

مرتبه علمی

محورهای تحقيقاتی

1

دکتر حمید امیدوار

دانشيار

پوشش و خوردگی، تریبولوژی، جوشکاری

2

دكتر نادر پروین

دانشیار

متالورژی پودر، سنتز پودر، نانو مواد، کامپوزیت های زمینه فلزی

3

دکتر امین جعفری رامیانی

استادیار

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری و انجماد  CFD و MHD

4

دكتر کامران دهقانی

استاد

شکل دهی فلزات، نانومواد و ترمومکانیک

5

دكتر میلاد رضائی

استادیار

خوردگی و الکتروشیمی

6

دکتر علی شمسی پور

استادیار

جوشکاری، لحیم کاری، مهندسی سطح

7

دكتر سید هادی طبائیان

دانشیار

پیرو متالورژی، الکتروشیمی، تولید فلزات، سنتز مواد نانو

8

دکتر علی فرزادی

استادیار

جوشکاری، شبیه سازی، انجماد

9

دکتر اسکندر کشاورز علمداری

دانشیار

هیدرو، پیرو و الکترومتالورژی، شبیه سازی فرآیندهای متالورژی استخراجی

10

دکتر فرزاد محبوبی

استاد

مهندسی سطح

11

دکتر سید محمد حسین میرباقری

دانشیار

ریخته گری، فلزات فومی و مواد پیشرفته، شبیه سازی انجماد و ریخته گری

12

دکتر مالک نادری

دانشیار

نانو مواد، گرافن، مواد پیشرفته و نوظهور

13

دکتر سید پیروز هویدا مرعشی

دانشیار

نانو مواد، جوشکاری

 

اسامی مجموعه های مصاحبه کننده:

نام مجموعه مصاحبه کننده:

تاریخ و ساعت برگزاری جلسات مصاحبه:

اعضای مجموعه که ظرفیت پذیرش دانشجو دارند:

متالورژی شیمیایی و سنتز مواد

97/3/29 ساعت 8:30 تا 15:30

دکتر کشاورز، دکتر طبائیان، دکتر نادری

مهندسی سطح و خوردگی

97/3/29 ساعت 8:30 تا 15:30

دکتر محبوبی، دکتر امیدوار، دکتر رضائی

خواص مکانیکی و جوشکاری

97/3/30ساعت 8:30 تا 15:30

دکتر دهقانی، دکتر امیدوار، دکتر فرزادی، دکتر شمسی پور

خواص فیزیکی

97/3/30 ساعت 8:30 تا 15:30

دکتر میرباقری، دکتر پروین، دکتر مرعشی، دکتر جعفری

 

                                               

ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹