دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی معدن بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مونتان اتریش و فرایبرگ آلمان

قرارداد به صورت خاص و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد شده است. همه دانشجویانی که واجد شرایط زیر باشند امکان حضور در این دوره مشترک را دارند

 

اطلاعات بیشتر را در ضمیمه این خبر بخوانید

 

 

 

 

 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت| | تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳