کتاب Sustainable Open Pit Mine Design تالیف آقایان دکتر مرتضی اصانلو و دکتر مهدی رحمانپور منتشر شد.

کتاب Sustainable Open Pit Mine Design تالیف آقایان دکتر مرتضی اصانلو و  دکتر مهدی رحمانپور به زبان انگلیسی توسط(LAP)  Lambert Academic Publishing در دسامبر 2017 به چاپ رسیده است. این کتاب مشتمل بر 9 فصل می باشد. علاقمندان جهت ابتیاع می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند:

 

 

 

https://www.lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-620-2-08140-5/sustainable-open-pit-mine-design?locale=trارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت| تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳