افراد

کامران دهقاني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: dehghani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542973

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/dehghani

  • سوابق تحصیلی