افراد

ابراهیم فرخ

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: e.farrokh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542952

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی