افراد

سید احسان میرصالحی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mirsalehi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542978

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mirsalehi

  • سوابق تحصیلی

دانش آموخته ممتاز دكتري مهندسی مواد (جوشکاری) دانشگاه تهران

كسب درجه عالي جهت رساله دكتري

رتبه دوم كنكور دكتري دانشگاه تهران

رتبه اول كارشناسي ارشد مهندسی مواد-جوشکاری دانشگاه صنعتی شریف

دريافت تقدير نامه جهت كسب رتبه برتر كارشناسي ارشد در هفتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي

معافيت از نظام وظيفه نفرات برتر آزمون كارشناسي ارشد

مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان و نخبگان

دارا بودن رتبه سه در كنكور كارشناسي ارشد