افراد

سید احسان میرصالحی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mirsalehi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542978

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mirsalehi

  • سوابق تحصیلی

دانش آموخته ممتاز دكتري مهندسی مواد (جوشکاری) دانشگاه تهران
كسب درجه عالي جهت رساله دكتري
رتبه دوم كنكور دكتري دانشگاه تهران
رتبه اول كارشناسي ارشد مهندسی مواد-جوشکاری دانشگاه صنعتی شریف
دريافت تقدير نامه جهت كسب رتبه برتر كارشناسي ارشد در هفتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي
معافيت از نظام وظيفه نفرات برتر آزمون كارشناسي ارشد

مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان و نخبگان

دارا بودن رتبه سه در كنكور كارشناسي ارشد