افراد

پرويز معارف وند

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: parvizz@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542940

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/parvizz

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دیپلم متوسطه در رشته ریاضی و فیزیک                                                   1361 کرج             

کارشناسی در رشته مهندسی استخراج معدن                                             1366  دانشگاه شهید باهنر کرمان

دیپلم مهارت مهندسی در تکنیکهای معدنی             1993  مدرسه عالی معدن نانسی   فرانسه معادل کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد در رشته ارزیابی ذخائر  زیر زمینی                          1994 انستیتو ملی  پلیتکنیک لورن فرانسه

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معدن و عمران با گرایش زمین آمار       1995 انستیتو ملی  پلیتکنیک لورن فرانسه

دکترا در رشته ژئو تکنیک –هیدرو سیستم  - عمران                        1998 انستیتو ملی  پلیتکنیک لورن فرانسه