افراد

محمدمهدي سالاري راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: salari@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542974

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/salari

  • سوابق تحصیلی


سوابق تحصيلي :    

  • كارشناسي مهند سي استخراج معدن                                       دانشگاه صنعتي اميركبير (1364)
  • كارشناسي ارشد طراحي فرايند هاي فراوري مواد معدني (MPD)   دانشگاه لندن- امپريال كالج (1366)
  • دانشوري(MPhil) هيدرومتالورژي                                        دانشگاه لندن- امپريال كالج (1368)
  • دكتري (PhDِ) فرآوری مواد     و محيط زيست (بازيافت)             دانشگاه هوكائيدو- ژاپن (1378)